11.12.2020

Nieuwe collega gezocht!

BRUGGE PLUS ZOEKT PROJECTVERANTWOORDELIJKE KUNSTENFESTIVAL EN ERFGOEDEVENEMENT M/V/X

Brugge Plus draagt bij aan een hedendaagse, levendige en leefbare cultuurstad waar iedereen zich goed voelt en meetelt. In opdracht van Stad Brugge brengen we op een kwaliteitsvolle manier cultuur naar alle bewoners en bezoekers, in een gastvrije sfeer en met oog voor duurzaamheid.
Het hele jaar door organiseert Brugge Plus een rist evenementen in de openbare ruimte, in het centrum en de stadswijken. Dit gaat van een internationale beeldende kunst Triënnale tot laagdrempelig cultureel wijkwerk. In de realisatie werken we samen met stadsdiensten en vele culturele en maatschappelijk partners en organisaties binnen en buiten de stad.
Brugge Plus verbindt, nodigt uit, organiseert, bundelt krachten en is er voor iedereen die zich door de stad wil laten omarmen en verrassen.


Voor de versterking van het team zoeken wij een ervaren projectverantwoordelijke voor onmiddellijke indiensttreding.


ORGANOGRAM
De projectverantwoordelijke maakt deel uit van de projectafdeling en werkt nauw samen met collega’s van de afdelingen productie, communicatie, publiekswerking, administratie en ICT. Als projectverantwoordelijke leg je verantwoording af aan de directeur.


FUNCTIEOMSCHRIJVING
De projectverantwoordelijke heeft de eindverantwoordelijkheid over twee grote driejaarlijkse evenementen: een kunstenfestival (1ste editie) en een erfgoedevenement met bovenlokale uitstraling. Hij/Zij/Hen realiseert het inhoudelijk concept, zoekt partners en financiering.
Hij/Zij/Hen stuurt het desbetreffende projectteam aan en waakt over de voortgang van het project.
Beide evenementen zetten elk op hun eigen manier Brugge op de kaart als een stad die haar erfgoed op een hedendaagse manier benadert en toegankelijk maakt voor het brede publiek.

Enerzijds gaat het om een kunstenfestival in 2023 waarbij erfgoed en geschiedenis - in de brede zin - een inspiratiebron vormen. Het festival is een verbinder door in te zetten op samenwerkingen met lokale culturele partners en collega-organisatoren, voornamelijk op Vlaams niveau. Het festival fungeert als speelplek en/of coproducent voor artiesten uit de (ruime) performatieve kunsten die via een open oproep geselecteerd zullen worden.
Anderzijds gaat het om een vernieuwd erfgoedevenement in 2022. Een artistiek team ontwikkelt een geactualiseerd artistiek concept dat via een participatief traject gerealiseerd zal worden, waarbij creatieve betrokkenheid van deelnemers wordt nagestreefd naast een brede deelname door lokale en regionale vertolkers. Om het immaterieel erfgoed van vandaag ook morgen te laten leven in de gemeenschap.


TAKEN

 • Je zorgt voor de coördinatie en organisatie van beide evenementen volgens de strategie van de organisatie en de visie van het stadsbestuur
 • Je stuurt het projectteam aan en staat samen met hen in voor de programmatie, de planning, de communicatie, de financiële opvolging en de organisatie van de twee evenementen waar je verantwoordelijk voor bent
 • Je ontwikkelt een sterk inhoudelijk kader voor de verschillende toekomstige edities en zorgt voor een lange termijnvisie
 • Je prospecteert en raadpleegt verschillende bronnen i.f.v. jouw project(en)
 • Je stelt de budgetten op, beheert die en gaat proactief op zoek naar subsidiemogelijkheden en andere financieringsmogelijkheden (sponsoring, tax shelter …)
 • Je stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, draaiboek, tijdspad, taakverdeling …
 • Je stelt samen met de productieverantwoordelijke de vergunningsaanvragen op
 • Je werkt nauw samen met stadsdiensten, culturele partners in Brugge en omliggende gemeentes
 • Je bouwt een netwerk uit met collega’s en stakeholders uit de sector en zet samenwerkingen met hen op
 • Je maakt de balans op van de activiteiten, processen en projecten en wisselt deze informatie uit met team, partners en bestuur


  PROFIEL
 • Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het coördineren van (grootschalige) evenementen
 • Je hebt kennis van het Vlaamse kunsten- en cultuurlandschap
 • Je hebt een netwerk in de podiumkunsten of kunt dit vlot uitbouwen
 • Je hebt kennis van Stad Brugge of kunt dit snel uitbouwen
 • Jouw ervaring met projecten waarbij podiumkunsten, participatie en/of immaterieel erfgoed een rol spelen, is een pluspunt


  COMPETENTIES
 • Je bent een drijvende kracht voor en achter de schermen die het overzicht bewaart
 • Je denkt in oplossingen in plaats van problemen en durft beslissingen nemen
 • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • Je hebt een toegankelijke persoonlijkheid gecombineerd met overtuigingskracht
 • Je hebt een neus voor realistisch budgetteren
 • Je bent een goede onderhandelaar die gemaakte afspraken formaliseert
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden
 • Je weet wanneer diplomatie vereist is, maar durft op je strepen staan indien nodig
 • Je bent een teamcoach en spelverdeler maar kan ook autonoom werken waar nodig
 • Je bent flexibel en occasioneel weekend- en avondwerk vormen geen probleem
 • Je kan vlot omgaan met de gangbare Office-pakketten en bent bereid bij te scholen waar nodig


  DIPLOMA
  Voor deze functie wegen eerder verworven competenties en ervaring meer door dan diploma’s.


  AANBOD
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een uitdagende job in een dynamische team
 • Glijdende werkuren met mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerk
 • Salaris volgens paritair comité 329.01 (barema B1c of B1b volgens anciënniteit)
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, telefonietussenkomst


  HOE SOLLICITEREN?
  Stuur jouw motivatiebrief en cv voor 15 januari 2021 naar Lieve Moeremans, algemeen directeur van Brugge Plus. Enkel digitale inzending via Meggie.De.Decker@bruggeplus.be.


  SELECTIEPROCEDURE
 • Maandag 25 januari 2021: Na een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief, ontvangen geselecteerde kandidaten een schriftelijke proef
 • Maandag 1 februari 2021: Deadline indienen schriftelijke proef
 • Woensdag 10 februari 2021: Gesprek met de weerhouden kandidaten
 • Maandag 15 tot en met vrijdag 26 februari 2021: Binnen deze periode leggen de weerhouden kandidaten een assessment af